Co s Letnicemi?

Drazí čtenáři, letošní svátek Letnic připadne na 23. května. Jelikož Apoštolská církev nepatří mezi tzv. liturgické církve, nemáme ani předepsán přesný způsob bohoslužeb a nejsme také povinováni zohlednit veškeré události křesťanské tradice. To nám na jednu stranu dává svobodu a […]

Tichý hlas

Pamatujete na příběh ze života velkého proroka Eliáše, který zrovna utíkal život před vražedkyní Jezábel? V jeskyni u Boží hory Oréb rozmlouval s Hospodinem a stěžoval si: „‚Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, […]