Co změnily Letnice

„V něm je náš pokoj, on dvojí spojil vjedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj.…

Neuďte, abyste nebyli souzeni

Asi ta Ježíšova slova všichni známe, ale víme, jak se k nim postavit? Copak máme hřích ignorovat? Dobře víme, že Bible nás neučí zavírat oči nad hříchem. Nebo máme hřích nějak třídit a méně závažné věci přehlížet? Popřípadě můžeme soudit jen…

Taková církev plná úcty

Každý rok na jaře mám třídenní sabatical (duchovní zastavení a spočinutí), kdy spolu se svým kamarádem trávím čas v apartmánu v horách, chodíme na procházky, odpočíváme a já se hodně modlím a přemýšlím o sobě i o své službě. Obvykle si stanovím deset až…

Prokazovat si navzájem úctu

„Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého.“ (Ř 12,10) Drazí čtenáři Života v Kristu, tématu úcty jsem se dotkl již minulý rok v zářijovém čísle, které se věnovalo pastorálce na téma „Učednictví a předávání štafety“. Úctu jsem tenkrát…

Moderní antisemitismus

V souvislosti s událostmi 7. října v Izraeli a následným konfliktem v Gaze se i v naší společnosti vynořují nálady a jevy, které se zdály být historicky pohřbené, případně byly jen otázkou krajně pravicové politické scény. Mediální pozornost si získaly…

Dějiny antisemitismu

Pojem antisemitismus je dnes opět často ke slyšení. Díky Bohu se tento problém netýká až tolik našich zemí, ale v televizi nebo na internetu můžeme vidět množství útoků na Židy, především v západní Evropě a Severní Americe, a to zejména v souvislosti s…

Potíže s Velikonocemi

„Vaše vychloubání není dobré. Nevíte, že ‚trocha kvasu všechno těsto prokvasí‘? Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus. Proto slavme Velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem…