TC byznys

Jednou z našich vlastností, a to od počátku Teen Challenge, je podnikavost. Už ve středisku v Tyře jsme hledali způsoby, jak využít náš potenciál a zároveň získat prostředky na fungování služby. Jistě, velkou část břemene vždy nesla církev a její […]

O Boží moci

„Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“ (2Tm 3,5 B 21) Drazí čtenáři Života v Kristu, tématem dnešní úvahy je „Boží moc v rozmanitých situacích křesťanova života“. Tento článek píšu jen pár dní poté, co […]

O kříži

„V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: ‚Eli, Eli, lema sabachthani?‘, to jest: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?‘ Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo […]