Naši senioři z Donbasu

Ivo, děkuji za pozvání na předvánoční posezení s Ukrajinci na Marině Jonáš. Prozraď našim čtenářům, co Diakonie pro ně dělá. Všechno začalo začátkem dubna, kdy jsme dostali echo od Viktorie Rýznarové z AC Brno. Hned po vypuknutí války se angažovala v pomoci uprchlíkům.…

Ukrajina a já

Když uslyším slovo Ukrajina, moji mysl vždy zaplaví množství vzpomínek a příběhů, vidím tváře lidí, které znám a za které se modlím. I mé srdce se zapojí a já cítím lásku, bolest a zároveň očekávám Boží plány pro tuto zemi…