Když jídlo evangelizuje

Na FB mě zaujala fotka pečeného červeného zelí, stylově nakrájeného na kolečka, s pestem z medvědího česneku. Vidíš, pesto! Rodina se olizovala, i přes počáteční nedůvěru, co zase zdravého ta matka uvařila… Tak nějak proběhlo naše seznámení s food blogem Jankin deník Jany…

Cením si přátelství

Rozhovor s Maruškou Ribárskou, obyvatelkou Oázy a sekretářkou emeritního biskupa Rudka Bubika Středisko sociálního bydlení Oáza Vedoucí střediska, Ivo Sysala, nám při příležitosti oslav 25. výročí existence Diakonie AC řekl příběh o vzniku Oázy: „Před 25 lety nejenže vznikla Diakonie, ale…

Bibličtí hrdinové s náhradními jmény

Bible je plná postav, jejichž příběhy nás mohou motivovat na naší cestě víry. Často stačí jen vyslovit jména těchto hrdinů a jejich příběhy se nám téměř automaticky vybaví v mysli. Proto když chtěl například autor listu Židům své posluchače a…

Účast na Božím záměru

„Ježíš přistoupil a řekl jim: ‚Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co…