Ohlédnutí a otevřené srdce

Když se zpětně ohlížím za celou kampaní, pokládám ji za veliký úspěch. Myslím si, že to, že se nám něco takového povedlo v tak malém počtu lidí, je skvělé a dává to veliký příslib do budoucna, protože je zjevné, že to…

Víra je spojena s odvahou

Když se řekne Národní probuzení, musíme se zmínit o Josefu Bajzíkovi. U něj totiž celý tento příběh začíná. Dnes jsou součástí tohoto hnutí desítky lidí z různých církví všech věkových skupin, ale u Josefa to začalo. Pojďme na začátek. Už…

Neklesat na mysli

„David Saulovi řekl: ‚Člověk nesmí klesat na mysli. Tvůj služebník půjde s tím Pelištejcem bojovat.‘“ (1S 17,32) Drazí čtenáři, úvodní verš nám otevírá téma, které asi nikomu nebude neznámé. Kdo z nás nikdy nezapochyboval, nebyl malomyslný, neklesal na mysli? Jsou dokonce lidé,…