Prierez dejinami Apoštolskej cirkvi na Slovensku

Počiatky Apoštolskej cirkvi na Slovensku (ACS) siahajú do prvých dvoch dekád 20. storočia a sú prepojené na letničné hnutie v USA (Azusa Street, Los Angeles a Apostolic Faith Mission, Portland) a v Škandinávii (Nórsko a Švédsko).  Samotné dejiny ACS môžeme rozčleniť do štyroch období:…

Trocha vzpomínek

V těchto dnech si připomínáme 30 let od rozdělení Československa. Je to dobrá příležitost k tomu, abychom se zpětně zamysleli nad tím, co rozdělení země přineslo našim církvím. Myslím si, že dnes mnozí, mladší zvláště, nebudou tu dobu pamatovat, a proto je vhodné…

Rozpad Československa

V sobotu 31. prosince 2022 uplynulo 30 let od rozdělení Československa na dva samostatné státy, Českou republiku a Slovenskou republiku. A rovnou v úvodu je nutno upozornit, že obě strany, česká i slovenská, mohou na toto výročí vzpomínat s nostalgií, ale na rozdíl…

Láska jako cíl

„Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.“ (1Tm 1,5)   Drazí čtenáři Života v Kristu,  dovolte, abych Vám nejprve popřál Boží požehnání do nového roku. Že nebude snadný, podobně jako uplynulé tři, je nám jasné.…