Láska z upřímné víry

 „Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči.“ (1Tm 1,5–6) Mluvili jsme o lásce, že jde o rozhodnutí a je možné se jí…

Láska z čistého svědomí

V jedné české písni se zpívá, že „láska nemá svědomí“. Údajně, než vejde, nezvoní, krátkých pár dnů provoní a pak jde zase o dům dál. A zanechá za sebou jen spoušť a zkázu.[1] K uvedeným slovům by se dalo poznamenat několik věcí.…

Láska z čistého srdce

„Když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání než k účasti víry na Božím záměru. Cílem našeho vyučování…

O pokoji

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ (L 2,14)  „Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení!“ (L 12,51)  Drazí čtenáři Života v Kristu,  prosinec je posledním měsícem…