Teologie břehů, koronakrize a proroctví

Nedávno mě oslovil jeden blízký spolupracovník, zda bych si neposlechl záznam z konference pastorů, která se konala v červnu 2019. Téma konference znělo „30 let na cestě svobody“ (připomínali jsme si 30. výročí existence církve v demokratickém státu). Hlavní slovo tehdy měl Guillermo…

Když se pastor modlí za lidi…

Přemýšlíme si v redakci nahlas o tom, koho poprosíme o rozhovor k tématu Modlitba. Padají různá jména, aby také ne, že? Vždyť modlitba je absolutně životně nezbytnou výbavou každého křesťana, o pastorech nemluvě, tam to platí dvojnásob. Koho ulovíme tentokrát? Jirka vzpomíná,…

Základní jmenovatel modlitby

Vnímáme ji jako rozhovor s Bohem, přímluvu, jako duchovní boj, Bohu předkládaný seznam proseb nebo jako vztah? Jaká je správná odpověď na příkaz: „Vy se modlete takto…“? Jelikož jsem vyrůstal v křesťanské rodině, už odmalička mě učili modlit se nebo nějak přistupovat…

I kdyby fíkovník nevypučel…

Kniha proroka Abakuka je poměrně zvláštní text. Byť nepatří mezi ty dlouhé (čítá pouze tři kapitoly), obsahově skýtá překvapivé myšlenkové bohatství, které svou povahou nezůstává uvězněno pouze ve starozákonní době, kdy byl text sepsán, nýbrž klade otázky, které zajímají i…

Od babylonské věže k Letnicím

Scéna první: Jeden misionářský příběh Když v 19. století objevili Nor Lars Skrefsrud a Dán Hans Børreson kmen Santalů severně od Kalkaty, čelili otázce, jak jim zvěstovat evangelium. Skrefsrud se skvěle naučil místní jazyk a jal se evangelizovat. Jaké bylo jeho…

Co s Letnicemi?

Drazí čtenáři, letošní svátek Letnic připadne na 23. května. Jelikož Apoštolská církev nepatří mezi tzv. liturgické církve, nemáme ani předepsán přesný způsob bohoslužeb a nejsme také povinováni zohlednit veškeré události křesťanské tradice. To nám na jednu stranu dává svobodu a…