Moderní antisemitismus

V souvislosti s událostmi 7. října v Izraeli a následným konfliktem v Gaze se i v naší společnosti vynořují nálady a jevy, které se zdály být historicky pohřbené, případně byly jen otázkou krajně pravicové politické scény. Mediální pozornost si získaly…

Dějiny antisemitismu

Pojem antisemitismus je dnes opět často ke slyšení. Díky Bohu se tento problém netýká až tolik našich zemí, ale v televizi nebo na internetu můžeme vidět množství útoků na Židy, především v západní Evropě a Severní Americe, a to zejména v souvislosti s…

Potíže s Velikonocemi

„Vaše vychloubání není dobré. Nevíte, že ‚trocha kvasu všechno těsto prokvasí‘? Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus. Proto slavme Velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem…