Ctnost v praxi

„Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.“ (2Pt 1,5) Jako učitele angličtiny na gymnáziu mě vždycky fascinovala…

Ctnost v dnešní době

Jakých vlastností si dnešní společnost u člověka cenní nejvíce? Co oceňujeme na lidech, které stavíme do popředí? Jaký je charakter lidí, kteří nás inspirují, motivují a udávají směr našim životům? K jakým idolům vzhlížejí naše děti? Otázka správného charakteru člověka –…

A Slovo se stalo tělem aneb O povaze pravých ctností

Během vánočních svátků si připomínáme tu největší událost v dějinách lidstva – Bůh se stal v Kristu člověkem. Jan, autor čtvrtého evangelia, to popisuje tak, že „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“. A dodává, že jsme díky tomu mohli „spatřit Boží slávu a být…

Proč ctnost?

„Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.“ (Fp 4,8) Drazí čtenáři, přiznám se, že když redakční rada zvažovala pro téma…