Když už, tak už

(konference Limity 2021) Dne 17. dubna proběhla on-line konference pro muže Limity 2021. Letos jsme my ženy měly výhodu. Když jsme se připojily, i my jsme u toho mohly být. A že to bylo přínosné! Zaprvé jsme se dozvěděly, že…

Doba mě naučila úctě k druhým

Rozhovor s emeritním seniorem Severomoravské oblasti Stanislavem Cichym Stašku, velkou část svého života jsi prožil v době vlády KSČ. Kdy sis začal uvědomovat, že „něco“ není v pořádku? Narodil jsem se v roce 1948, kdy moc v Československu převzala Komunistická strana Československa (KSČ). Odmala…

Proměna světa trpělivým kvasem církve

Ježíš dal svým následovníkům poslání jít do celého světa a získávat učedníky ze všech národů. První křesťané to zvládli nad očekávaní dobře, nejvíce jim k tomu ale sloužila ctnost, která byla zdánlivě v protikladu s tímto posláním. Paradoxně, když později…