Když už, tak už

(konference Limity 2021)

Dne 17. dubna proběhla on-line konference pro muže Limity 2021. Letos jsme my ženy měly výhodu. Když jsme se připojily, i my jsme u toho mohly být. A že to bylo přínosné! Zaprvé jsme se dozvěděly, že být statečným mužem není úplně snadné, že je na tom třeba pracovat a že my v tom své muže můžeme velmi podpírat. To je takový obecný přínos pro každého, ten soukromý byl ze semináře o pornografii. Všechny závislosti fungují principiálně stejně, a proto bylo povzbudivé se dozvědět, že nemá cenu bojovat proti závislosti na sladkém a říkat si hrdinně v době prohry, že zítra už ne, když si ještě spokojeně mlaskám nad prázdnou plechovkou Pikaa…🙂

Když už, tak už

V sobotu 17. dubna proběhla další konference pro muže organizovaná Apoštolskou církví a kvůli opatřením v rámci boje s nemocí covid-19 musela být on-line. Přesto jsme se dohodli, že se v Mostě sejdeme v dovoleném počtu pro pořádání bohoslužeb a budeme tuto konferenci sledovat společně.

Rozhodli jsme se to udělat pořádně, i se snídaní, která byla v anglickém stylu a nastartovala skvělou atmosféru, jež nám vydržela celé dopoledne. Když už, tak už. Do modlitebny přišli i bratři z jiných mosteckých církví, což nás opravdu potěšilo.

Už při snídani zaznělo mnoho svědectví. Není skvělé, že se v církvi setká věřící policista s jedním naším bratrem, kterého zřejmě před lety zatýkal? Ano, takové situace se mohou přihodit opravdu jen v církvi. Bůh má smysl pro humor a jen díky Pánu Ježíši jsou tito dva muži bratry v Kristu. Oba Bůh proměnil natolik, že už se setkávají jen v církvi.

Před desátou hodinou se zapnuly všechny systémy, WiFi se namířila tím správným směrem a pro doladění nálady a samozřejmě také pro kontrolu, že vše funguje, jsme si pustili na internetu dvě chvály. A pak to začalo.

Konference měla skvělý spád a všechna témata věnovaná odvaze, rozhodnosti, ale i ožehavé otázce pornografie každý sledoval s velkým zájmem. Přítomní muži zkonstatovali, že si konferenci Duch svatý používal a pracoval v našich srdcích. Samozřejmě, nejvíce potlesku a ovací sklidil výstup našeho pastora, našeho misionáře Petra Kozice a video z mosteckého sboru, to však jen kvůli loajalitě.

Vybrané téma bylo skvělé a nad pizzou, kterou jsme objednali k obědu, jsme si ještě skoro hodinu povídali o tom, co kdo přijal, a také se společně modlili a děkovali Bohu a našemu Pánu Ježíši Kristu za skvělý čas.

Nakonec se musím přiznat k takové malé věci, která začala jako lež, ale nakonec jsme konstatovali, že to bylo proroctví. No posuďte sami. Když jsem pizzu kupoval, uvědomil jsem si, že objednávat v této době na jedno místo dvacet kusů pizzy by mohlo působit divně… Pizzerii jsem nahlásil, že tu máme SETKÁNÍ PASTORŮ. Věřím, že to bylo prorocké a že Bůh na Mostecku chystá velké věci.

Děkujeme všem, kteří se na této skvělé konferenci podíleli, a samozřejmě nejvíce našemu Pánu Ježíši Kristu.

Oldřich Gremlica, zástupce pastora sboru AC KC Most

Celý záznam konference je stále k dispozici na www.acmuzi.cz.

Ptali jsme se členů národního týmu Služby mužům AC

Kdy ses stal odvážným?

Myslím, že je to proces. Před nějakými třiceti lety ke mně ještě v předchozím zaměstnání Bůh promluvil, abych se nebál vstoupit do dveří, které On otevírá. Proto je pro mě klíčové vědět, jak mne Bůh vede. Strach pramení z nejistoty. Zdrojem jistoty je pro mě vědomí Boží přítomnosti. Pak je snadné být odvážným.

Co bys doporučil mužům k rozvoji odvahy?

Poznej sám sebe. Každý jsme jiný a někoho kopírovat nemusí být dobré. Spíše bych doporučil, aby každý rozvíjel schopnost zdravé sebereflexe, a tak mohl poznat, kdy má sklony couvat, uhýbat, utíkat před zodpovědností. Odvahu nemusíme nutně spojovat s adrenalinovými sporty či jinými mimořádnými výkony, běžný každodenní život, zvlášť když máme rodinu, přináší dostatek situací, ve kterých můžeme odvahu osvědčit. Manželství a otcovství vyžaduje hodně odvahy. Základem je tedy upřímnost k sobě samému.

Jak manželka může podporovat svého muže v odvaze?

Tak určitě nesmí svého muže shazovat. Umět ocenit, povzbudit. Ukázat mu, že stojí za ním, i když někdy selže. Moudrá je žena, která to dokáže.

I někteří muži se bojí stárnout. Jak je v tom povzbudit?

Doporučuji číst Bibli, zejména Nový zákon. Je tam napsáno, že to nejlepší je teprve před námi. Jinak každá životní etapa má své poslání. Možná už nebudu „bojovník“, ale „moudrý rádce“. Musíme umět spočinout v Božím povolání pro svůj věk.

Také doporučuji o sebe dbát – životospráva, nějaké pohybové aktivity. Stáří jako takové není nic negativního. To, co nám komplikuje život, jsou různá omezení vyplývající z aktuálního zdravotního stavu, a ten do určité míry můžeme ovlivnit životním stylem.

Martin Moldan, biskup

Kdy ses stal odvážným?

Je to celoživotní proces, kdy jako muž mohu skrze různé zkoušky a výzvy růst v odvaze. Je to neustálý boj být a zůstat odvážným. Mně osobně pomáhal nejdříve sport, pak období služby v armádě, ale nejvíce mě odvaze naučila zodpovědnost za rodinu a sbor – často jsem se modlil k Bohu, aby mě učinil odvážnějším a rozhodnějším mužem. Jsem tedy stále v Boží škole odvahy. 

Co bys doporučil mužům k rozvoji odvahy?

Moje zkušenost mě naučila se nebát vstupovat do nových výzev, i když jsem věděl, že to nebude snadné a budu muset překonávat obavy, či dokonce strach, a mnohem více budu muset spoléhat na Boží pomoc. Pamatuji si například na rozhodnutí založit ve sboru Royal Rangers a pořádat tábory. Neměl jsem zkušenosti, ale věděl jsem, že to je Boží záměr. Překonal jsem různé boje, a na tábory naše dospělé děti dosud vzpomínají. Stal jsem se tehdy odvážnějším a byl jsem připraven na další velké výzvy, které Bůh pro můj život připravil. Odvaha se buduje skrze zkoušky a výzvy. Odvaha neznamená nemít strach, ale strach překonat a jít dál.  

Jak manželka může podporovat svého muže v odvaze?

Manželky hrají klíčovou roli v budování mužské odvahy. Mnohem větší, než si mnohé uvědomují. Muž může na jiných místech selhat, prohrát, ale když najde u manželky podporu, tak se znovu zvedne a půjde dál. Nejhorší je, pokud ho manželka svými řečmi a jednáním spíše srazí, a tak poníží. Pak mohu vidět nejisté muže, kteří se bojí převzít zodpovědnost nejen doma, ale i v církvi. Prokazování úcty manželům, povzbuzování v rozhodnosti, podpora v jejich rozhodnutích a nesení zodpovědnosti je pro mužskou odvahu velmi důležité. 

I někteří muži se bojí stárnout. Jak je v tom povzbudit?

Stárnutí je součástí našeho života a nikdo se tomu nevyhneme. Je důležité být upevněn v Bohu a rozumět Božímu plánu pro náš život. Každé životní období přináší svoje ovoce. Naše rodiny a církev potřebují starší zralé muže jako sůl. Být zbožným dědečkem, který je oporou svým dětem, vnoučatům a mladším služebníkům v církvi, je něco velmi cenného a důležitého. I v církvi najdeme mnoho kluků či i dospělých mužů, kteří neměli dobré vztahy se svými pravými otci a budou vděční, když najdou oporu v jiném zkušeném muži. Apoštol Jan píše ve svém listu (1J 2,13), že otcové poznali toho, který je od počátku. Kéž bychom měli více zbožných, moudrých a Duchem naplněných mužů, kteří znají Boha a mohou být pro druhé oporou a předávat jim své zkušenosti. Jsi již starším mužem? Pak využij čas, který pro tebe Bůh ještě přichystal.

Viktor Baláž, 1. zástupce biskupa


Kdy ses stal odvážným?

U mě je to spíše proces, kdy se postupně stávám odvážným v různých oblastech života. Někde to jde rychleji a v jiných oblastech pomalu, ale je to zápas. Třeba nabírání odvahy v oblasti konfliktů mi začalo „fungovat“ až po modlitbě mého táty, protože bylo potřeba nejprve něco duchovně vyřešit.

Co bys doporučil mužům k rozvoji odvahy?

Nejprve si přiznat a uvidět, ve kterých oblastech odvahu nemám, nezakrývat to a nevymlouvat se. Potom hledat důvody, proč se to děje. Nakonec objevit biblické řešení a s tím související pomoc od Ježíše.

Jak manželka může podporovat svého muže v odvaze?

Že se mu nevysmívá, neuráží jej, neodsuzuje ho, neztrapňuje ho. Pochvalou, povzbuzením, oceněním, úctou, obdivem mu připomíná již získaná vítězství.

I někteří muži se bojí stárnout. Jak je v tom povzbudit?

Muž potřebuje mít jistotu, že žije smysluplný život, že za ním zůstává dobré ovoce. Stáří není prohra, ale další úsek cesty, kterému se nedá utéct, a proto je lepší je přijmout a naučit se s ním žít. Ideální je parťák = manželka. Společné stárnutí s humorem, radostí a grácií je dobrá cesta.

Tomáš Hasmanda, pastor regionálního sboru AC Valašsko

Kdy ses stal odvážným?

Při první situaci, kde jsem se musel rozhodnout již sám bez rodičů. Samozřejmě jsou lehká rozhodování a těžká rozhodování, někdy je snazší být odvážným, jindy je to těžší. Jedno z těch důležitých rozhodnutí, na které si vzpomínám, bylo, když jsem měl změnit práci. Klíčem k úspěchu byly modlitby, půst a pak samotný krok do neznáma a naprostá důvěra Bohu, že mě v novém prostředí provede.

Co bys doporučil mužům k rozvoji odvahy?

K rozvoji odvahy je dle mého názoru velmi dobré obklopovat se lidmi, kteří v životě čelili významným výzvám, protože ti vědí, o co jde, co člověk prožívá dříve, než se odvážným stane. Často bychom se rádi obklopovali jen úspěšnými lidmi, ale i ti v našich očích „neúspěšní“ nám mohou být významnou pomocí.

Jak manželka může podporovat svého muže v odvaze?

Rozhodně ho může na prvním místě podpořit modlitbou a povzbuzováním, aby do věcí vstoupil. Zároveň nevstupovat do této role sama místo něj, ale poskytnout mu podporu ve smyslu: „I když se to nepovede, stojím za tebou.“

I někteří muži se bojí stárnout. Jak je v tom povzbudit?

Už mě to také potkává. Každý věk a období má svá specifika, svá úskalí, ale také své radosti. Objevujme, co v daném věku pro nás Bůh přichystal. Zcela jistě si každý může najít činnosti, které nám pomáhají rozvíjet ducha a udržovat duši stále čerstvou a zároveň udržovat naše těla v kondici. Chce to jen chtít a mít disciplínu.

Róbert Liba, pastor sboru AC KC Most

Odbor mužů AC děkuje všem mužům za pozitivní ohlasy na konferenci, za modlitby i finanční dary nejen na službu mužům, ale i na Teen Challenge.

acmuži
Teen Challenge

Další příspěvky najdete v červnovém a jeden i v připravovaném červencovém čísle – tištěné verzi…

Také by vás mohlo zajímat