Dávat pěkný kabát skvělým myšlenkám

(rozhovor s Ondřejem Vikem, vedoucím kreativního týmu ve sboru CityHouse Brno) Ondro, mohl by ses prosím nejdříve čtenářům představit? Narodil jsem se do křesťanské rodiny a podobně jako další mladí z křesťanských rodin jsem kolem puberty hledal svoji cestu k Bohu. Asi v 18…

Varovné politické signály

Ježíš své učedníky posílá do světa chytré jako hady a nevinné jako holubice. Chce, abychom byli radikálně nevinnými svědky. Právě proto si dáváme pozor na varovné signály u politiků a nenecháváme se ošálit pěknými slovy, marketingem a rádoby křesťanskou rétorikou. Existuje-li nějaké téma, které je v církvi velkým…

Užitečná církev

Slovo biskupa „Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním.“ (Sk 10,38 B21) Drazí čtenáři, jedna z důležitých vlastností církve je její prospěšnost, užitečnost pro svět. Nikdy neměla být ghettem do sebe uzavřených lidí, zaměřených…