Nestrachujte se

„Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec.“ (Mt 24,6 B21) Drazí čtenáři, myslím si, že když učedníci z Ježíšových úst slyšeli tato slova, moc potěšeni nebyli. Všichni si […]

Trocha vzpomínek

V těchto dnech si připomínáme 30 let od rozdělení Československa. Je to dobrá příležitost k tomu, abychom se zpětně zamysleli nad tím, co rozdělení země přineslo našim církvím. Myslím si, že dnes mnozí, mladší zvláště, nebudou tu dobu pamatovat, a proto je vhodné […]

Láska jako cíl

„Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.“ (1Tm 1,5)   Drazí čtenáři Života v Kristu,  dovolte, abych Vám nejprve popřál Boží požehnání do nového roku. Že nebude snadný, podobně jako uplynulé tři, je nám jasné. […]