Pro jaké lidi budujeme církev?

„David odtud odešel a uchýlil se do jeskyně Adulámu. Když o tom uslyšeli jeho bratři a celý dům jeho otce, sestoupili tam k němu. Také se kolem něho shromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni, jejichž život byl plný…

Kategorie: 06/2024, 2024

Most k nevěřícím

(rozhovor s Ernestem a Miroslavou Šugárovými, pastorským párem sboru AC v Gentu, Belgie) (Úvodní obrázek: Šugárovi při své oblíbené činnosti) Nestává se často, že by AC otevírala sbory v zahraničí… Nejdříve tě ale poprosíme o tvůj příběh obrácení. Evangelium jsem poprvé slyšel v AC Košice.…

Konničiwa!

(japonsky Dobrý den!) Rozhovor s Markem a Sally Jaxa-Roženovými, pastorským párem sboru TLEA Praha, zaštítěným AC (Úvodní obrázek – Marek a Sally s Michalem Beranem, vlevo) Marku a Sally, mohli byste se prosím čtenářům představit a přiblížit jim svůj životní příběh? Marek: Jmenuji…

Co změnily Letnice

„V něm je náš pokoj, on dvojí spojil vjedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj.…

Neuďte, abyste nebyli souzeni

Asi ta Ježíšova slova všichni známe, ale víme, jak se k nim postavit? Copak máme hřích ignorovat? Dobře víme, že Bible nás neučí zavírat oči nad hříchem. Nebo máme hřích nějak třídit a méně závažné věci přehlížet? Popřípadě můžeme soudit jen…

Taková církev plná úcty

Každý rok na jaře mám třídenní sabatical (duchovní zastavení a spočinutí), kdy spolu se svým kamarádem trávím čas v apartmánu v horách, chodíme na procházky, odpočíváme a já se hodně modlím a přemýšlím o sobě i o své službě. Obvykle si stanovím deset až…

Prokazovat si navzájem úctu

„Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého.“ (Ř 12,10) Drazí čtenáři Života v Kristu, tématu úcty jsem se dotkl již minulý rok v zářijovém čísle, které se věnovalo pastorálce na téma „Učednictví a předávání štafety“. Úctu jsem tenkrát…