Ohlédnutí a otevřené srdce

Když se zpětně ohlížím za celou kampaní, pokládám ji za veliký úspěch. Myslím si, že to, že se nám něco takového povedlo v tak malém počtu lidí, je skvělé a dává to veliký příslib do budoucna, protože je zjevné, že to…

Víra je spojena s odvahou

Když se řekne Národní probuzení, musíme se zmínit o Josefu Bajzíkovi. U něj totiž celý tento příběh začíná. Dnes jsou součástí tohoto hnutí desítky lidí z různých církví všech věkových skupin, ale u Josefa to začalo. Pojďme na začátek. Už…

Neklesat na mysli

„David Saulovi řekl: ‚Člověk nesmí klesat na mysli. Tvůj služebník půjde s tím Pelištejcem bojovat.‘“ (1S 17,32) Drazí čtenáři, úvodní verš nám otevírá téma, které asi nikomu nebude neznámé. Kdo z nás nikdy nezapochyboval, nebyl malomyslný, neklesal na mysli? Jsou dokonce lidé,…

Austrálie, země, která láká

Když jsem dostal nabídku účastnit se velkého výjezdu českých křesťanských vedoucích, začaly se ve mně prát rozdílné emoce. Nejsem na to už moc starý? Zvládnu 24hodinové cestování? Nebude to stejné jako různé jiné konference? Ale co když to chce po…

Do Austrálie za probuzením

V říjnu minulého roku podniklo 65 pastorů a vedoucích dvoutýdenní cestu do Austrálie. Tato cesta, svým rozsahem i zaměřením zcela ojedinělá, vzbudila řadu otazníků a reakcí souhlasných i méně souhlasných. O co šlo a jaké bylo poslání celé akce? Cesty…

Duchovní síla

„A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše.“ (2Tm 2,1) Drazí čtenáři Života v Kristu, v první řadě Vám všem přeji mnoho Božího požehnání do roku, který je před námi. Jako křesťané chceme hledat svou sílu především u Pána. Doba, v níž se…

Láska z upřímné víry

 „Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči.“ (1Tm 1,5–6) Mluvili jsme o lásce, že jde o rozhodnutí a je možné se jí…

Láska z čistého svědomí

V jedné české písni se zpívá, že „láska nemá svědomí“. Údajně, než vejde, nezvoní, krátkých pár dnů provoní a pak jde zase o dům dál. A zanechá za sebou jen spoušť a zkázu.[1] K uvedeným slovům by se dalo poznamenat několik věcí.…