Vždycky mi šlo o přesah

Rozhovor s Radkem Smetanou, zástupcem biskupa AC a členem prezidia PEF V našem časopise je občas skloňovaný PEF (Evropské letniční společenství). Z podstaty názvu vyplývá, že sdružuje evropské letniční církve. Jak ho vnímáš a k čemu doopravdy slouží? PEF vznikl jako bratrské společenství vedoucích…

Zajímejme se o Evropu

Rozhovor s Markem Kaminskim, předsedou PEF a biskupem polské letniční církve Marku, léta jsi byl zástupcem předsedy Evropského letničního hnutí (PEF). Děkujeme, že jsi přijal post předsedy a vzal na sebe takovou zodpovědnost. Jaké to je?  Být zástupcem je nejlepší funkce…

Znovu o hledání identity

„…dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti, … že totiž máte odložit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a hyne v klamných žádostech, obnovovat se…