Mediální revoluce

recenze knihy „Ale když se člověk podíval do samotného kostela, jakou radostí, rozechvěním a úžasem byl naplněn! Je to jako by vstoupil do samotného nebe […] a byl osvícen krásou ve všech podobách…“[1] V souvislosti s tématem tohoto čísla časopisu týkajícího se…

Téma modlitebny umocněné lokalitou

Rozhovor s Ing. arch. Vojtěchem Malinou Pane architekte, jak jste se k úpravě modlitebny v Kolíně dostal? Jako u většiny zakázek bylo prvotní oslovení na doporučení. O zakázce jsem se dozvěděl od svého kamaráda, který je členem sboru. Hodně důležitá…

„Postavit chrám Hospodina, svého Boha…“

Církevní architektura a její vývoj je obsáhlé téma i pro tak malé území, jakým jsou české země. Zaměříme se proto na období našich starších dějin i na některé souvislosti, které by mohly posloužit při formulování současného přístupu ke kostelům a…

Zbořte tento chrám…

„Židé mu řekli: ‚Jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit?‘ Ježíš jim odpověděl: ‚Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej postavím.‘ Tu řekli Židé: ‚Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a ty jej chceš postavit ve třech…