Otázkou je proč

Pátek 25. února 2022, je druhý den války na Ukrajině. Druhý den, kdy na ukrajinské území útočí ze tří světových stran ozbrojené síly Ruské federace. Včerejší datum, 24. únor 2022, vešlo do dějin a budou se o něm učit následující…

Křest jako závazek

„To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme – na základě vzkříšení Ježíše Krista, jenž jest na pravici Boží, když vstoupil do…