Původní evangelium lidi zajímá

V knize Pátrání po církvi se kdysi první ředitel ETS Miloslav Jech snažil vystopovat v dějinách církve její životodárné a smrtonosné tendence. Smrtonosnou tendenci vidí v pouhém provozování církve. Životodárný je podle autora zápas o církev – neustálé hledání a navracení věcí k podstatě. Jak být všichni…

Všichni jsme tak trochu studenti

V 2Tm 1,1–6Pavel povzbuzuje svého milovaného syna Timotea, na kterého je hrdý, aby neztratil nadšení pro to, co přijal vzkládáním rukou. Jedním dechem ale dodává, že to, čím Timoteus je, je díky jeho babičce a mámě. Pavel si Timotea „adoptoval“ a jen pokračoval…

Zeptejte se motýla

Rozhovor s Davidem Belfieldem, hlavním řečníkem březnové pastorálky Davide, svou zkušenost s „dostáváním“ sboru jsi nám na seminářích v krátkosti načrtl. Trpkou zkušenost Bůh přetavil v něco dobrého, a dnes tak můžeš zájemcům poradit, „jak se to dělá“. Jak jsi celou situaci prožíval…

Úcta, respekt, učednictví

Drazí čtenáři, aktuální číslo Života v Kristu se vrací k pastorální konferenci z března tohoto roku. Tato pastorálka, slangově nazývaná „studijní“, se zabývala generační obměnou v církvi, potažmo i v dalších církevních organizacích.  Téma je pro nás velmi důležité, neboť generace současných pastorů stárne…