Ctnost v praxi

„Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.“ (2Pt 1,5) Jako učitele angličtiny na gymnáziu mě vždycky fascinovala…

Ctnost v dnešní době

Jakých vlastností si dnešní společnost u člověka cenní nejvíce? Co oceňujeme na lidech, které stavíme do popředí? Jaký je charakter lidí, kteří nás inspirují, motivují a udávají směr našim životům? K jakým idolům vzhlížejí naše děti? Otázka správného charakteru člověka –…

A Slovo se stalo tělem aneb O povaze pravých ctností

Během vánočních svátků si připomínáme tu největší událost v dějinách lidstva – Bůh se stal v Kristu člověkem. Jan, autor čtvrtého evangelia, to popisuje tak, že „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“. A dodává, že jsme díky tomu mohli „spatřit Boží slávu a být…

Proč ctnost?

„Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.“ (Fp 4,8) Drazí čtenáři, přiznám se, že když redakční rada zvažovala pro téma…

Mediální revoluce

recenze knihy „Ale když se člověk podíval do samotného kostela, jakou radostí, rozechvěním a úžasem byl naplněn! Je to jako by vstoupil do samotného nebe […] a byl osvícen krásou ve všech podobách…“[1] V souvislosti s tématem tohoto čísla časopisu týkajícího se…

Téma modlitebny umocněné lokalitou

Rozhovor s Ing. arch. Vojtěchem Malinou Pane architekte, jak jste se k úpravě modlitebny v Kolíně dostal? Jako u většiny zakázek bylo prvotní oslovení na doporučení. O zakázce jsem se dozvěděl od svého kamaráda, který je členem sboru. Hodně důležitá…

„Postavit chrám Hospodina, svého Boha…“

Církevní architektura a její vývoj je obsáhlé téma i pro tak malé území, jakým jsou české země. Zaměříme se proto na období našich starších dějin i na některé souvislosti, které by mohly posloužit při formulování současného přístupu ke kostelům a…

Zbořte tento chrám…

„Židé mu řekli: ‚Jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit?‘ Ježíš jim odpověděl: ‚Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej postavím.‘ Tu řekli Židé: ‚Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a ty jej chceš postavit ve třech…

Opravdový křesťan je vždy v pohodě?

Uvěřila jsem před více než třiceti lety. Když se za tou dobou zpětně ohlédnu, provedl mě Pán mnoha těžšími i lehčími momenty. Krátce po obrácení jsem si myslela, že s vírou všechny moje problémy zmizí jako „mávnutím kouzelného proutku“. A věřila…

Za kým s bolavou duší?

Evangelikálové a odborníci v oblasti duševního zdraví*  Podíváme-li se do historie USA, lze vztah evangelikalismu a odborníků v oblasti duševního zdraví pro většinu 20. století popsat jako vzájemně posilovanou antipatii. Evangelikální teologové negativně vnímali psychologické perspektivy S. Freuda a ostatních,…