Věřit zodpovědně

„Prostoduchý kdečemu důvěřuje, kdežto chytrý promýšlí své kroky.“ (Př 14,15) „My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu.“ (1Te 5,8) Drazí čtenáři, tématem únorového čísla Života v Kristu jsou…

Nejrozšířenější hoaxy v křesťanském prostředí

Způsobuje očkování autismus? Jedním z omylů, které mají neuvěřitelnou vytrvalost, je přesvědčení, že kombinované dětské očkování MMR proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím může způsobovat autismus. Tento mýtus stvořil kontroverzní britský lékař Andrew Wakefield, který v roce 1998 publikoval malou studii o možné…