Nejrozšířenější hoaxy v křesťanském prostředí

Způsobuje očkování autismus?

Jedním z omylů, které mají neuvěřitelnou vytrvalost, je přesvědčení, že kombinované dětské očkování MMR proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím může způsobovat autismus. Tento mýtus stvořil kontroverzní britský lékař Andrew Wakefield, který v roce 1998 publikoval malou studii o možné souvislosti mezi tímto očkováním a výskytem autismu. O té doby ale bylo toto podezření vyvráceno nespočtem studií na obrovských souborech dat (například 657 tisíc dětí v Dánsku). Postupně se ukázalo, že doktor Wakefield zkresloval data, byl usvědčen z podvodu, střetu zájmů a později ztratil lékařskou licenci.*

Bude mě někdo nutit přijmout očkování proti onemocnění covid-19?

Očkování je dobrovolné. Není potřeba se obávat toho, že k tomu bude kdokoliv donucen. V Čechách podle zákona ani není možné, aby svéprávného člověka někdo násilím donutil podstoupit preventivní lékařský zákrok proti jeho vůli. Ústavní soud opakovaně potvrdil, že rodiny mají právo odmítnout dokonce i povinné očkování dětí na základě výhrady svého svědomí. Ovšem očkování proti onemocnění covid-19 povinné není.

Má očkování proti onemocnění covid-19 vedlejší účinky?

Ano, očkování proti onemocnění covid, stejně jako každý lék, může mít vedlejší účinky. Dosavadní výsledky jsou velmi dobré a vedlejší účinky jsou naštěstí vzácné. V naší zemi bylo k dnešnímu dni (23. 1. 2021) naočkováno přes 182 tisíc lidí. Státní ústav pro kontrolu léčiv registruje 106 případů vedlejších účinků očkování, jako je otok v místě vpichu, zvýšená teplota nebo bolesti hlavy. Z toho jsou jen dva případy vážné alergické reakce a jeden případ závažného zhoršení zdravotního stavu u seniora nad 80 let.* V době, kdy bude pro běžného občana reálně možné se na očkování objednat, bude už celosvětově naočkováno několik set milionů lidí. Málokterý nový lék byl ověřen na tak rozsáhlém vzorku pacientů, jako právě toto očkování.

Obecně nelze vyloučit, že u velmi oslabených pacientů starších 85 let nebo pacientů v konečném stadiu vážné nemoci mohou být i slabé vedlejší účinky život ohrožující. Proto musí zdravotní stav před očkováním posoudit lékař.*

Obsahuje vakcína části tkáně z potracených plodů?

V žádném případě. Při vývoji některých vakcín byl použit laboratorní buněčný kmen označovaný HEK293. Jeho původem jsou buňky z jater lidského plodu zemřelého při potratu, které v roce 1973 laboratorně upravil jistý holandský vědec tak, že umožňují nekonečné množení v laboratorních podmínkách. Způsob získání původních buněk pro vývoj buněčné linie HEK293 byl před 50 lety minimálně morálně sporný krok, ovšem v žádném případě dnešní vakcína proti coronaviru neobsahuje žádné tkáně potracených plodů.

Nemůže mRNA vakcína změnit mou genetickou informaci?

Vysvětlení přesahuje možnosti tohoto článku, ale z vědeckého hlediska to není v žádném případě možné. Naše dědičná informace je skrytá v DNA v jádře buňky, kam mRNA nemůže vstoupit.*

Nemůže být pod záminkou očkování člověku implantován podkožní čip?

Podkožní RFID čipy jsou kapsule podobné velkému zrnku rýže s průměrem kolem 2 mm. Používají se například pro označování zvířat. Tyto čipy se implantují speciální injekcí s hodně velkou jehlou (foto viz *), která funguje jinak a je mnohonásobně větší než běžné jehly pro očkování. Očkovací látka je dodávána v ampulích bez jehel a injekčních stříkaček. Ty si musí nemocnice zajišťovat samy. Je tedy nemožné, aby výrobci vakcín dokázali nějak ovlivnit způsob použití běžných injekcí v tisících nemocnic po celém světě. Takové celosvětové spiknutí by muselo zahrnovat doslova statisíce vědců, epidemiologů, lékařů a sester po celém světě, včetně vašeho vlastního obvodního lékaře, který bude vakcínu aplikovat. To je zcela vyloučené.

Je „šelmou“ z knihy Zjevení očkování, podkožní čip nebo jiná technologie?

Od mládím slýchám, co všechno by mělo být „šelmou“ z knihy Zjevení: webové stránky www, protože hebrejské písmeno „v“ znamená číslici 6 (hebrejština ovšem nemá písmena latinky). Čárové kódy na zboží, kde delší čárky na začátku, uprostřed a na konci kódu měly vyjadřovat číslice 666. (Nevyjadřují, slouží k zaměřování laserové čtečky na pokladně.) Stejné obavy vzbuzovalo používání platebních karet, které prý jednou zabrání, abychom nakupovali nebo prodávali atd. Pamatuji doby, kdy křesťané odmítali otevřít webové stránky, používat platební karty a kontrolovali v obchodě zboží, jestli na něm nejsou čárové kódy. A myslím, že dnes ti stejní lidé platí u pokladny kartou za zboží s čárovým kódem a na www stránce sdílí hoaxy o tom, jak Bill Gates chce ovládnout svět. My ale podle apoštola Petra máme žít „rozumně a střízlivě“.

V knize Zjevení se ve 13. kapitole o této „šelmě“ přímo říká, že číslo 666 označuje člověka, tedy ne technologii ani očkování ani internet ani podkožní čipy. Dále je o ní řečeno, že přikazuje všem lidem, aby před ní klekali a ten, kdo neposlechne, byl zabit. Také že dělá „veliká znamení“, jako například „oheň z nebe nechá sestoupit na zem“. Očkování ani podkožní čipy nejsou spojené s ničím takovým. Žádný křesťan není kvůli očkování, platebním kartám, internetu ani podkožním čipům vystaven tlaku činit kompromisy se svou vírou nebo následováním Ježíše. Nikdo není nucen zapírat Boha. Je to jen jeden z dalších lékařských prostředků nebo jen další technologie.

Budou podkožní čipy sloužit k ovládání lidstva a bránit nakupování a prodávání?

Když si před více než 20 lety nechal první podkožní čip implantovat prof. Kevin Warwick, byla to slibná technologie. Ovšem technologie pokročila tak rychle, že dnes už můžeme s jistotou vědět, že zrovna podkožní čipy nebudou hrát v ovládání lidstva žádnou roli. Je to totiž zastaralá technologie minulosti vhodná pro levné označování zvířat nebo technologické nadšence. Podkožní čipy jsou pasivní, lze je přečíst pouze čtečkou z bezprostřední blízkosti, lze je i podomácku vyjmout nebo odstínit. Nelze je použít pro plošné sledování nebo vyhledávání osob. Oproti tomu současné technologie, jako třeba čínský systém pro sledování obyvatel, kombinují záznamy z 200 milionů kamer spolu s umělou inteligencí pro rozpoznávání tváří nebo SPZ s daty o chování na internetu, nákupech, platbách, dluzích i s automatizovanými systémy pro kontrolu, jaké příspěvky daný člověk píše na sociální sítě. Tento gigantický systém vytváří všudypřítomný totalitní dohled nad životem všech Číňanů a podkožní čipy by pro něj byly směšně zastaralou technologií. Ta nemůže v ničem konkurovat samoučícím programům, které dovedou rozpoznat osobu v davu lidí podle tváře, pohybu těla nebo hlasu. Podkožní čipy proto musíme považovat za technologii minulého století, která v manipulaci s lidmi nebude už nikdy hrát podstatnou roli.

Navrtali se v Rusku při hlubinném vrtu do „pekla“ a natočili démonické zvuky?

Jakkoliv bizarně to zní, tato zpráva koluje už léta na internetu a křesťanská televize TBN v USA jí věnovala celou reportáž. V Sovětském svazu skutečně prováděli nejhlubší vrt na světě a dostali se do hloubky přes 12 km. Ovšem nenavrtali se do žádné volné propasti, jak tvrdí hoax, a „pekelné“ zvuky kolující na internetu jsou ve skutečnosti zacyklené a upravené zvuky z jednoho filmu. Původní zpráva vznikla z anonymní zprávy ve starém čísle jistého finského zpravodaje o paranormálních jevech, kde se objevila bez jakéhokoliv ověření nebo zdroje. Neexistuje ani jeden seriózní zdroj, který by něco takového potvrzoval.* Inu, jak se říká: V Rusku je možné všechno.

Existuje někde superpočítač zvaný BEAST, který bude sloužit k ovládání lidstva?

Podle různých verzí tohoto amerického hoaxu ze 70. let se takový počítač má nacházet v Bruselu, Lucemburku, Amsterodamu nebo ve Švýcarsku. Tento počítač má ovládat celosvětový bankovní systém nebo obsahovat čísla všech lidí na světě, která jim budou neviditelně laserově vypalována (tuto verzi mylně popsal ve své knize The Vision z roku 1973 i David Wilkerson). Původním zdrojem této zprávy je fiktivní román z roku 1970 Behold a Pale Horse od amerického spisovatele Joea Mussera, který si ve své knize superpočítač BEAST vymyslel. Když pak byla kniha zfilmována, vymyslelo si filmové studio, že v rámci propagace filmu vytvoří smyšlené noviny, které obsahovaly úryvky z děje filmu, včetně zprávy o fiktivním superpočítači. Tyto noviny se rozdávaly na promítání filmu jako reklamní předmět a později se staly zdrojem hoaxu.*

*Všechny zdroje uvedeny zde: http://hoaxy.ac-usti.cz

Štěpán Hlavsa, pastor sboru AC Ústí nad Labem

Také by vás mohlo zajímat