Víra pomůže věci vydržet

(rozhovor s Allanem a Helen Meyerovými) V seminářích jste zmiňoval svoje speciální kurzy obnovy. Co bylo jejich prvotním impulzem?  A: Za vším stálo přátelství s velkým sborem v USA, kam nás pozvali kázat. Velice mě tam zasáhla služba zlomeným lidem. Každé pondělí se scházelo…

Posuňte se od pečování k vystrojování

Reformace zrušila dělení na kněze a laiky. Starý systém kast a tříd, dělící křesťany na ordinované a neordinované, měl být překonán. Nová smlouva totiž představila koncept univerzálního kněžství zahrnující všechny, kdo byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista (1Pt 2,9; Zj…

Potřebujeme duchovní obnovu?

Drazí čtenáři, námětem tohoto čísla časopisu jsou duchovní obnova a duchovní formování. Čerpáme mimo jiné z pastorské konference, která proběhla v květnu a zabývala se především těmito otázkami. Teprve s určitým odstupem po konferenci jsem si uvědomil, jak je téma duchovní obnovy bohaté,…