Kontakt

Časopis „Život v Kristu“ přináší aktuální pohledy na dění okolo nás a informuje již více než 30 let o Apoštolské církvi a jejím místě ve společnosti.

Redakce

Šéfredaktor: Martin Moldan, MBA
Redakce: Mgr. Ivana Bartíková, Ph.D.
Sazba a grafická úprava: Ing. Jindřich Novák

Příspěvky a připomínky zasílejte na adresu redakce: Život v Kristu, U Podjezdu 12, 772 00 Olomouc, mob.: 603 739 100, e-mail: zivotvkristu@seznam.cz.
Uzávěrka je vždy 1. den předcházejícího měsíce, respektive poslední pracovní den předtím.

Časopis si můžete objednat jak v elektronické, tak tištěné verzi v sekci Předplatné ŽvK.

Vydávání časopisu můžete podpořit i finančně:
– číslo účtu: 2000731339/2010
– variabilní symbol: 504