Kopřivnická pípa

Sbor AC Kopřivnice ve spolupráci s naší Nehemií od ledna letošního roku vyrábí tzv. zákopové svíčky, kterých je na zkoušené Ukrajině opravdu potřeba. Vyhlásili jsme to ve sboru a dvě březnové soboty podnikli pracovní výjezd. 11. března nás z Olomouce jelo devět…

Může? Nemůže? Nechce?

Psal se 1. listopad roku 1755. Sice byla sobota, ale všichni zbožní katolíci se chystali do kostela – slavil se totiž svátek Všech svatých. V Lisabonu si král Josef I. Portugalský, jeho rodina i panovnický dvůr dokonce přivstali, aby sváteční mši…

O kříži

„V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: ‚Eli, Eli, lema sabachthani?‘, to jest: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?‘ Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo…