Měsíc: Duben 2021

Tichý hlas

Pamatujete na příběh ze života velkého proroka Eliáše, který zrovna utíkal život před vražedkyní Jezábel? V jeskyni u Boží hory Oréb rozmlouval s Hospodinem a stěžoval si: „‚Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, […]