Opravdový křesťan je vždy v pohodě?

Uvěřila jsem před více než třiceti lety. Když se za tou dobou zpětně ohlédnu, provedl mě Pán mnoha těžšími i lehčími momenty. Krátce po obrácení jsem si myslela, že s vírou všechny moje problémy zmizí jako „mávnutím kouzelného proutku“. A věřila…

Za kým s bolavou duší?

Evangelikálové a odborníci v oblasti duševního zdraví*  Podíváme-li se do historie USA, lze vztah evangelikalismu a odborníků v oblasti duševního zdraví pro většinu 20. století popsat jako vzájemně posilovanou antipatii. Evangelikální teologové negativně vnímali psychologické perspektivy S. Freuda a ostatních,…

Víc naslouchejte, než raďte

(Pastorační služba psychicky nemocným křesťanům) Již více než tři desetiletí je moje manželka Iveta vážně psychicky nemocná, a přitom je skvělá křesťanka. Byli jsme dlouho pastorským párem (jsme již důchodci) a chceme se s vámi podělit o to, co jsme se…

Slabé nésti

„Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, těšte malomyslné, podporujte slabé a se všemi mějte trpělivost.“ (1Te 5,14 B21) Drazí čtenáři, název článku jsem si vypůjčil ze stejnojmenné knihy od Samuela Pfeifera, která pojednává o duševních poruchách a roli církve v pomoci psychicky nemocným…