Víra je spojena s odvahou

Když se řekne Národní probuzení, musíme se zmínit o Josefu Bajzíkovi. U něj totiž celý tento příběh začíná. Dnes jsou součástí tohoto hnutí desítky lidí z různých církví všech věkových skupin, ale u Josefa to začalo. Pojďme na začátek. Už si přesně nepamatuji na rok mého prvního setkání s trochu zvláštním studentem UK, který přijel studovat do Prahy a hledal církev. Přesně si ale vybavuji Josefa, protože je ten typ, na kterého nikdy nezapomenete. Seděli jsme v kanceláři a Josef mi vykládal svoje bláznivé sny o národním probuzení. Mám rád lidi, kteří sní velké vize. Abych nějak zkrátil celý tento příběh, pokusím se posledních osm let shrnout do několika vět. 

Josef se oženil s mladou dívkou ze Slovenska, založil rodinu a společně se stali vedoucími skupiny mladých dospělých v CBH Praha. Pod jejich vedením se tato skupina, známá jako Connect, víc rozšířila a předefinovala na službu pro vyzbrojování učedníků. Okolo Josefa vznikl skvělý tým vedoucích a Connect již dávno nebyli pouze manželé Bajzíkovi, ale tým lidí, kteří společně začali něco tvořit v Praze a celé České republice. Josef společně s dalšími autory napsal tři knihy a začal je volně distribuovat po celé české církvi. Tým Connectu začal objíždět mnohá města v České republice a vyučovat o duchovních darech, evangelizaci a dalších základních tématech křesťanství. V této fázi už bylo dávno jasné, že tato služba není pouze mládeží Církve bez hranic v Praze, ale je to mezidenominační platforma pro vyzbrojování učedníků. 

Co s tím?

Jako vedoucí CBH Praha jsme si museli zodpovědět otázku, co s tím. Náš místní sbor má od svého vzniku v roce 2003 vizi získávat, trénovat a uvolnit. Když jsme se blíže podívali na práci Connectu, uvědomili jsme si, že to je přesně ono. Někdo byl na půdě našeho sboru vyzbrojen a uvolněn ke svému poslání a dnes jej naplňuje. Vidíme, že náš místní sbor má celonárodní dosah, nejen díky Connectu. Povstávají další služby, které daleko přesahují jeden sbor nebo jedno město a slouží celému národu, nebo dokonce národům. Jako pastora sboru mě tento fakt naplňuje obrovskou vděčností. Mám pocit, že jsem zahlédnul možná malý zlomek toho, jak fungovala první církev. Jednotlivci byli uvolňováni a vysíláni k tomu, aby naplňovali své poslání. Takovým způsobem se naplnil celý tehdejší svět evangeliem. Dnes jsme sice největším sborem Apoštolské církve, nicméně rozsah naší služby přesahuje jakékoli počty členů. 

Co je Národní probuzení?

Pojďme ale zpět k Národnímu probuzení, co to vlastně je? Neznám přesně historii vzniku této platformy, ale popíšu vám, jak jsem se o nich dozvěděl já. Tuším, že to bylo někdy začátkem roku 2023, kdy za mnou přišel Josef s myšlenkou, že polepí v Praze celou tramvaj reklamou na Ježíše. Nebylo to levné, a nakonec to nebyla ani celá tramvaj, ale pouze jedna venkovní plocha tramvaje, nicméně se to povedlo a tramvaj vyjela. Tuším, že to bylo v dubnu 2023 a tramvaj nesla na sobě heslo: „Hledáš lásku? Láska hledá tebe.“ Tramvaj vzbudila určitou senzaci, a tak jsme přemýšleli, co dál. 

Pak přišel jeden den, kdy někdo z týmu Connectu pronesl větu: „Pokud do ní půjdeme, dám na ni sto.“ Takovým způsobem se vybralo prvních tři sta tisíc od tří různých lidí a v srpnu roku 2023 vyjela dnes již známá Jesus tram s celoplošným polepem uvnitř i zvenku. Někdo jí taky říkal Milionová tramvaj, protože polep na půl roku vyšel na milion korun. Je zapotřebí říct, že ani Josef, ani nikdo z církve neměl peníze na zaplacení. Byl to totální krok víry tří lidí, kteří řekli, když dáme 300 tisíc, Bůh nám přidá zbytek. 

Toto již byl projekt, kterého si všimla i média, a tramvaj se dostala do celonárodních večerních novin stanice CNN Prima. Psaly o ní snad všechny velké deníky včetně Blesku. 

Toto již byl projekt, kterého si všimla i média, a tramvaj se dostala do celonárodních večerních novin stanice CNN Prima.

Co bylo cílem? Samozřejmě sdílet evangelium s těmi, kteří je ještě neznají. Prostřednictvím QR kódu, který byl na několika místech v tramvaji, jste se mohli dostat na www.narodniprobuzeni.cz, kde je možné skrze mnohá videa získat odpovědi na různé otázky ohledně víry a Boha. 

Vyšší cíl než tramvaj

Cíl Connectu byl ale vyšší. Chtěli jsme rozhýbat v české církvi povědomí o evangelizaci. Na listopad roku 2023 byla naplánována akce celonárodního probuzení a tady se dostáváme k tomu, co to vlastně Národní probuzení je. Vím, bude to znít příliš vznešeně, nicméně myšlenkou bylo propojit tisíce křesťanů v ČR ke společné evangelizaci. Chtěli jsme, aby jednotlivci místních sborů, ale i denominace přijali výzvu měsíc listopad zaměřit na sdílení evangelia. 

Interiér Ježíšovy tramvaje

Za sebe můžu říct: „Díky Bohu, povedlo se.“ Ano, samozřejmě mohlo to být ještě větší, ale díky Bohu za to, co jsem viděl. Okolo stovky místních společenství po celé České republice se navzájem propojilo ve sdílení evangelia. V Praze jsme pokračovali ve spolupráci, která začala již v létě stanovou misí Jesus event. Náš místní sbor CBH Praha měl celý listopad evangelizační bohoslužby. Zvali jsme své přátele a sdíleli s nimi evangelium. Jelikož jsou naše ranní bohoslužby vysílány on-line, natočili jsme čtyři evangelizační bohoslužby, které dál v prostoru internetu slouží ke sdílení evangelia.

Betlémská kaple 

Nejlepší byl ale závěr celé akce, kdy se podařilo uspořádat poslední sobotu v měsíci listopadu Jesus pochod centrem Prahy a zakončit jej společnou bohoslužbou mnoha církví v Betlémské kapli. Přestože nebylo nejteplejší počasí, do Prahy přijelo okolo tisícovky lidí. Prošli jsme celou Prahou a zaplnili Betlémskou kapli do posledního místa. Mnozí lidé slyšeli evangelium, ale věřím, že největší přínos Národního probuzení je v tom, že vidím, jak česká církev povstává a znova je zvěstováno evangelium. 

Víra je spojena s odvahou

Jsem v církvi již více než 30 let a zažil jsem různá období. V posledních letech jsem byl docela zklamán tím, že nevidím další generaci mladých lidí, kteří by dělali velké kroky víry. Před 30 lety jsme nejen já, ale mnozí další dělali bláznivé a šílené projekty a Bůh se k nim přiznával. Víra je spojena s odvahou. Chození po vodě je šílené a bláznivé. Když jsem v květnu minulého roku podepisoval smlouvu na tramvaj za milion korun a měl na to sotva 300 tisíc, znova jsem si vybavil začátek projektu Zakládání sborů. Často jsme zaměstnávali lidi a neměli ani korunu na jejich výplaty, ale Bůh se vždy přiznal. Stejně tomu bylo s tramvají. Vše přišlo právě včas a celý projekt byl zaplacen. 

Nevím, co si kdo myslí o Národním probuzení, a umím si představit, že jako každé hnutí, i toto bude mít své odpůrce. Za sebe ale říkám, že tito lidé znova probouzejí českou církev, a to je dobře. Církev tak nějak usnula ve svých modlitebnách, projektech a mladí jsou vidět maximálně na Kristfestu. 

Dnes jako bych viděl opět nejen sám sebe před 30 lety. Těší mě, že celé hnutí Národní probuzení mohlo pomoct rozhýbat v České republice oheň evangelia. Modlím se, ať hoří dál a ať povstanou další, kteří půjdou a ponesou pochodeň víry. Určitě není náhodou, že ve stejném období povstala minimálně další dvě hnutí, a to nezávisle na sobě. Mám na mysli Otevřené nebe a Jesus event. Mojí modlitbou je, ať moje denominace (Apoštolská církev) a samozřejmě celá církev v České republice pozná čas Božího navštívení, který je tady. Probuzení je tady, buďme jeho součástí.

Stanislav Bubik, pastor sboru AC CBH Praha

Také by vás mohlo zajímat