TC byznys

Jednou z našich vlastností, a to od počátku Teen Challenge, je podnikavost. Už ve středisku v Tyře jsme hledali způsoby, jak využít náš potenciál a zároveň získat prostředky na fungování služby. Jistě, velkou část břemene vždy nesla církev a její členové, kteří jsou štědrými dárci, mnozí z nich nám věrně po léta pomáhají, byť malými částkami, ale pravidelně. Vedle toho jsme se snažili rozvíjet činnosti, ve kterých by naši studenti nacházeli smysluplnou práci, něco se naučili a zároveň abychom získali prostředky. Na počátku to byly malé věci, sousedská výpomoc, ale v průběhu let přibyly i činnosti, které jsme rozvíjeli v areálu našich středisek. Ne vždy se nám dařilo, například nevydařené podnikání s výrobou palet nás stále stojí nemálo prostředků, ale i díky tomuto nezdařenému projektu jsme mohli vybudovat velkou část střediska v Poštovicích.

keramika TC

Mnoho z vás má možná doma ještě naši keramiku, kterou jsme vyráběli především v devadesátých letech ve Šluknově, velkou roli v tom hrál Borek Smažinka a Jirka Camfrla. Tato keramika nám zajistila nemalé prostředky. Když jsme museli výrobu keramiky ukončit, vzpomínám si, jak přišel do střediska ve Šluknově Tomáš Kačer a hledal nové příležitosti. Začali jsme štípáním třísek, později výrobou planěk do plotů, až jsme nakonec vyráběli lustry pro nejbohatší lidi na světě. Naučili jsme se efektivně vést podnikání. Nic ale netrvá věčně, kvůli covidu jsme ztratili zakázky a i tuto činnost jsme ukončili. Zároveň se nám ale otevřely dveře v Poštovicích, kde tým kolem Gábiny Zavadzké začal s projektem Nes Farmy. Díky jednomu nejmenovanému bratrovi a nejen jemu, ale mnoha dalším, kteří přijeli a přiložili ruku k dílu, jsme v tomto roce mohli dokončit a kolaudovat výrobní prostory a věřím, že v blízké budoucnosti budeme moci prodávat výrobky Nes Farmy na běžném trhu. Mnoho z vás mělo jistě příležitost si některý z nich zakoupit. 

V tomto roce jsme mohli dokončit a kolaudovat výrobní prostory a věřím, že v blízké budoucnosti budeme moci prodávat výrobky Nes Farmy na běžném trhu.

Služba TC není zaměřena na podnikání, naším cílem je záchrana ztracených. Podnikání má svá specifika a je mnohem náročnější v kontextu služby, protože skloubit tak různorodá odvětví, jako služba lidem a podnikání, a to s lidmi, kteří mají za sebou dlouholetou minulost v závislosti (mnoho našich klientů léta nepracovalo), je často frustrující. I přesto vidíme, jak nás Bůh mnohokrát vedl a jako v případě neúspěšného projektu s paletami, prohru proměňuje v něco lepšího a nového.

Oprava nového objektu

Ve Šluknově poté, co jsme se museli odstěhovat z pronajatých prostor, kde jsme vyráběli lustry, jsme na základě prorockých slov věděli, že Bůh pro nás má něco nového, co přesahuje naše představy a možnosti, přestože i výrobu lustrů jsme začali díky jasnému Božímu vedení, kdy On nám přivedl do cesty člověka, který byl připraven s námi jít do nejistého podniku, který nakonec trval osm let a přinesl oběma stranám rozvoj i přátelství. Po skončení výroby lustrů jsme během velmi krátké doby získali ve Šluknově nové prostory, kde můžeme v budoucnu mít nejen dílny, ale také zázemí pro službu církve, centrum pro službu občanům města, nájemní byty. 

Výrobky Nes Farmy
Ty jsi má, levandulová…

V Poštovicích dokončujeme další část výroby, tentokrát pro výrobu kurníků pro partnera z USA, který se rozhodl expandovat do Evropy. I tahle část projektu je provázena Božím vedením, kdy my v zásadě hledíme na to, co On dělá, a jen do toho vkládáme své ruce. I tento projekt začal mnohem dříve, než jsme my sami viděli. Před lety se můj syn David Král přestěhoval do USA a po letech měl svědectví v církvi. Té bohoslužby se zrovna účastnil muž, který hledal výrobní partnery v Evropě, a navíc měl sám vřelý vztah ke službě TC v Pensylvánii. Během shromáždění ho Bůh spojil s Davidem, dnes dokončujeme výrobní prostory a v červnu spustíme výrobu. Dalším mužem, kterého Bůh přivedl, je Jurek Cymorek, který se nám snažil pomáhat už v minulosti, ještě v dobách střediska v Tyře. Ten před časem přišel s nápadem separace prošlých výrobků ze supermarketů, dnes provoz běží a zdá se profitabilní. Nebo pan Zima, pro kterého vyrábíme stavební prokládky. Jsou další, kteří nám v minulosti pomáhali tím, že naši kluci mohli pracovat třeba na poli, jako v případě firmy AWD Mirka Anděla a Aleše Valy, nebo na pile Opera nebo například pár kluků ze Šluknova chodí vyrábět historické knoflíky a kluci z Poštovic zase jezdí do Ekofruktu. Výčet lidí, kteří nám pomáhali, rozhodně není konečný a mrzí mě, že nemohu všechny jmenovat, zároveň vím, že Bůh přivede do našeho podnikání další, kteří rozšíří naše možnosti sloužit ztraceným. Samozřejmě že naše podnikání nestačí na pokrytí nákladů služby, ale v mnoha ohledech, nejen finančních, je velkým přínosem. 

Petr Král, ředitel TCI ČR

Také by vás mohlo zajímat