Teen Challenge v řeči čísel

Příštím rokem oslaví Teen Challenge 30 let od svého oficiálního vzniku. Pravdou ale je, že služba vznikla mnohem dříve – v bytě Petra Ministra, který bydlel v Albrechticích u Rudka Bubika nad kurníkem. Prvním tzv. studentem byl Jiří Zavadzki, který po několika dnech utekl zpět k drogám, pak ještě pobyl ve vězení, aby znovu a už regulérně nastoupil do programu v Tyře. 

Začali jsme pracovat mezi narkomany v Havířově už v roce 1986, proto chceme oslavit v roce 2026 40. výročí služby, a ne 30. výročí příští rok, kdy jsme otevřeli službu formálně… 

V dubnu roku 1994 jsme pouze otevřeli první středisko TC v Tyře, a to díky daru sboru AC v Třinci, který nám poskytl malou dřevěnici, kam se přestěhoval Petr Ministr s ženou Patricií. Do střediska, kde bylo 7 studentů – pět mužů a dvě ženy, pravidelně dojížděli další služebníci, Petr Král s Vlaďkou, Ivan Vlachynský, Tomáš s Hankou, příjmení si bohužel nepamatuji, později Borek Smažinka s Klárou. Neoficiálně tedy služba TC funguje od roku 1986, kdy jsme začali jezdit na ulice Havířova sloužit modlitbou a slovem především místním narkomanům. Později jsme začali jezdit do Polska, kde nám Tom Bremer a další evropští vedoucí TC poskytovali vzdělávání. 

Středisko v Tyře
Středisko v Tyře

Od té doby Teen Challenge v Česku pořádně vyrostlo. Z Tyry jsme se přestěhovali do Šluknova, kde vzniklo středisko pro 16 mužů. Středisko dnes vede Jakub Anderle. 

Později jsme koupili středisko v Poštovicích pro 25 mužů a 4–8 žen. 

Během let také vznikla dvě střediska pro děti a mládež v Praze a Brně, ve kterých sloužíme dětem převážně ze sociálně vyloučených skupin. 

V mnoha městech povstaly i dobrovolnické týmy, které pravidelně chodí do ulic sloužit závislým na drogách a alkoholu. 

Jsme vděční Bohu za privilegium sloužit lidem, kteří z velké většiny nikdy neslyšeli evangelium a jsou jako nezasažený národ uprostřed nás.

Jsme vděční Bohu za privilegium sloužit lidem, kteří z velké většiny nikdy neslyšeli evangelium a jsou jako nezasažený národ uprostřed nás. Během 29 let jsme sloužili ve střediscích 1750 mužům a ženám a dalším tisícům na ulicích. V dětských centrech každoročně pravidelně pracujeme s pěti sty dětmi a jejich rodiči, na besedách ve školách oslovíme 1500 žáků a studentů. Nic z toho bychom však nemohli dělat bez podpory a modliteb církve, jednotlivých dárců, praktické pomoci a především služebníků, kteří se na službě podílejí.

Petr Král, ředitel TCI ČR

Také by vás mohlo zajímat