Trocha vzpomínek

V těchto dnech si připomínáme 30 let od rozdělení Československa. Je to dobrá příležitost k tomu, abychom se zpětně zamysleli nad tím, co rozdělení země přineslo našim církvím. Myslím si, že dnes mnozí, mladší zvláště, nebudou tu dobu pamatovat, a proto je vhodné…

Základní jmenovatel modlitby

Vnímáme ji jako rozhovor s Bohem, přímluvu, jako duchovní boj, Bohu předkládaný seznam proseb nebo jako vztah? Jaká je správná odpověď na příkaz: „Vy se modlete takto…“? Jelikož jsem vyrůstal v křesťanské rodině, už odmalička mě učili modlit se nebo nějak přistupovat…