Není moc tiskáren, co ti vytisknou Bibli

Rozhovor s Jimem Dearmanem, koordinátorem tisku a distribuce FLSB

Jak ses dostal k práci na Full Life Study Bible (FLSB)?

Počátky práce na projektu FireBible začala v polovině osmdesátých let, kdy jeden z našich misionářů v Brazílii sestavil vyučovací materiál pro mladé vysílané kázat, kteří ale neměli za sebou žádnou biblickou školu. Když jsme se to dozvěděli, jeden z vedoucích ho navštívil a poprosil, zda by daný materiál nerozšířil do podoby Studijní Bible. Donald Stamps (1938–1991) to nejdříve odmítl, ale svolil, že se za to bude modlit. Nakonec k němu mluvil Bůh, takže se práce rozběhla. Zabralo mu to několik let a spolupracoval s editory z pěti různých letničních společenství. Napřed úspěšně dokončili NZ a měsíc poté, co dokončil i starozákonní poznámky, si ho Bůh odvolal domů, po ročním boji s rakovinou žaludku. Sám nikdy zcela dokončenou Studijní Bibli nedržel v ruce a dnes už je k dispozici v 70 jazycích! 

Jim Dearman prezentuje českou FLSB

Já jsem se k Bibli dostal v r. 1992, kdy za mnou přišel starší (to jsme byli na misii v západní Africe) a povídal mi o nové Bibli a že z těch poznámek mohl rovnou kázat. Tak jsem ji začal používat ke studiu i k přípravě kázání také. Tato Bible je ideální pro služebníky, evangelisty, učitele nedělní školy, vedoucí mládeží. 

Který jazyk byl prvním, na kterém si pracoval? 

Japonština a řečtina. 

Mluvíš japonsky? 

(Smích) Ne! A většina spolupracovníků mluví jenom anglicky. Já se starám o tým lidí, kteří překládají poznámky do svého jazyka, vedu je a řídím veškeré postupy. Například nejdůležitější je správně nazvat soubory, protože se vše odehrává přes počítač. Podle názvu souborů víme, na čem právě pracují a co je hotovo. Jazyk, kniha, kapitola, verš, typ článku, poznámky, vysvětlivky, odkazy. Naši grafici totiž mluví jenom anglicky, nepoznali by podle slov, co právě sázejí. Ale postupují podle mapy a názvů souborů. 

Dále jsem ve spojení s tiskaři. Divil by ses, ale na světě není moc tiskáren, co ti vytisknou Bibli. Ta vaše česká Bible byla vytištěna v Itálii. Jinak se také tiskne v Jižní Koreji, Indii, USA (Tamní produkce však zůstává na půdě Ameriky, ne každý rád vidí na krabici Made in USA.)

Za ta léta, co bylo největší překážkou, výzvou? (mávne rukou) Nebyly žádné?

Obvykle je nejtěžší překonat u překladatelů pocit, že nedokážou odvést takovou práci, aby s jejich překladem byli lidé jejich země a kultury spokojeni. Váhají, nechtějí být zmíněni v tiráži (někdy to z bezpečnostních důvodů ani nelze), ale nakonec skoro vždycky odvedou skvělou práci. Díky Bohu za jejich práci!

Také se někdy střetáváme kulturně, když poznámky neodrážejí stejné vnímání, třeba jako poznámky o víně, které už ve vašem jazyce nejsou. (smích)

Přepracováváte své studijní poznámky?

Ne, poslední revize proběhla před dvanácti lety. Nešlo o změny obsahu, ale jen formy. Zkracovali jsme je a převáděli do modernějšího jazyka. V roce 2000 jsme ještě rozšířili poznámky zvláště pro mladé studenty.

Za české křesťany vám moc děkujme za vaši skvělou práci!

 red

Fakta o Full Life Study Bible

• Studijní Bible je v angličtině také známá jako FireBible. 

• V současné době je Studijní Bible k dispozici téměř v 70 jazycích.

• Komentáře, poznámky a články nabízejí dalších 1 200 000 slov.

• Cílem nakladatelství Life Publishers je vydat FireBibli ve 100 hlavních světových jazycích.

• Po celém světě bylo distribuováno více než 13 milionů FireBiblí.

• V jedné FireBibli je 5 519 poznámek, z toho 2 386 v Novém zákoně a 3 133 ve Starém zákoně.

Také by vás mohlo zajímat