Ukrajina a já

Když uslyším slovo Ukrajina, moji mysl vždy zaplaví množství vzpomínek a příběhů, vidím tváře lidí, které znám a za které se modlím. I mé srdce se zapojí a já cítím lásku, bolest a zároveň očekávám Boží plány pro tuto zemi…