Austrálie, země, která láká

Když jsem dostal nabídku účastnit se velkého výjezdu českých křesťanských vedoucích, začaly se ve mně prát rozdílné emoce. Nejsem na to už moc starý? Zvládnu 24hodinové cestování? Nebude to stejné jako různé jiné konference? Ale co když to chce po…

Do Austrálie za probuzením

V říjnu minulého roku podniklo 65 pastorů a vedoucích dvoutýdenní cestu do Austrálie. Tato cesta, svým rozsahem i zaměřením zcela ojedinělá, vzbudila řadu otazníků a reakcí souhlasných i méně souhlasných. O co šlo a jaké bylo poslání celé akce? Cesty…

Duchovní síla

„A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše.“ (2Tm 2,1) Drazí čtenáři Života v Kristu, v první řadě Vám všem přeji mnoho Božího požehnání do roku, který je před námi. Jako křesťané chceme hledat svou sílu především u Pána. Doba, v níž se…