Tři povzbuzení z knihy Soudců

(z kázání Leszka Mochy, hlavního řečníka květnové pastorálky)

V knize Soudců je dvakrát zmíněn Šamgar. Sám pobil 600 Pelištějců! Pelištějci v té době byli nejbrutálnější teroristická organizace. Byli to vrazi, kteří neměli s nikým slitování. Sd 3,31 říká, že „po něm (soudci Ehúdovi) byl Šamgar, syn Anatův. Pobil Pelištejce, šest set mužů, bodcem na skot. Také on zachránil Izrael.“ Když Šamgar uviděl nepřítele, nevylekal se, věděl, co má, a věděl, kým je. To je moje poselství. Nejsme malí a ďábel veliký. Přesně naopak. Větší je ten, který je v nás, než ten, který je ve světě. Pokud žijeme v realitě víry, pokud jsme připraveni na průlomy v životech, pokud jsme připraveni přijmout čerstvé pomazání, pokud jsme citliví na Ducha svatého, budeme vědět, jak bojovat a jak vítězit. Uvidíme, že u Boha je všechno možné. 

V životě prožíváme tlaky – ďábel na nás útočí hroznými nemocemi, bojujeme s rakovinami, s financemi, můžeme mít krize v manželství, rodině… Musíme však fungovat v realitě víry a být citliví na Ducha svatého, abychom mohli vítězit v každé situaci. To nepřijde samo.

Vidíme Šamgara jen tak sedět, tyčí na pohánění dobytka se dloubat v zemi a říkat si, že nějak bude, že možná odejdou? Ne, nic takového nebylo. Ďábel neodejde! Jsme v duchovní válce, a to není zábava. Žijeme v období velkých průlomů, je to buď, anebo.

Jak tedy Šamgar situaci řešil?

1) Šamgar začal tam, kde byl. Stál na svém poli, obdělával svoji půdu. To bylo místo, které se dědilo z pokolení na pokolení, a přesně to místo se stalo místem jeho bitvy. Nebyl voják, neznal vojenské strategie, ale když se objevil nepřítel, pochopil, že teď je ta chvíle. Možná nejsi věhlasný pastor, kterého znají po celém světě. Možná jsi nestudoval na prestižních biblických školách. Ale i ty můžeš žít v realitě víry. Můžeš chodit v Boží moci. Začni tam, kde dneska stojíš, Bůh roztáhne tvé hranice.

2) Šamgar použil to, co měl k dispozici. Neměl tanky ani helikoptéry, měl jen tyč na pohánění dobytka. Tu každý den používal a tou zabil šest set Pelištějců. Rambo je fiktivní postava stvořená Hollywoodem, ale Šamgar je skutečný hrdina, který žil. S tím, co měl k dispozici, šel a věřil, že to dokáže. Věřím, že šel s nadšením. I my můžeme být plní nadšení a energie z toho, že jsme jakoby oblečeni do Boha, do jeho moci. Potřebujeme znovu „nabít svoje baterky“, rozfoukat ten oheň v sobě. I ty máš zbraň – Boží slovo je tvůj meč k boji. V modlitbě je velká síla. V očích tohoto světa nemá absolutně žádný význam, ale my víme, že v modlitbě je moc. 

„Říkal jsi, tam, kde jsem, a s tím, co mám po ruce?“ Ilustrace: Petr Fiurášek

3) Šamgar udělal, co mohl. Udělejme i my to, co můžeme, s tím, co máme. Někdy si říkáme, že nic nemáme nebo máme málo, a vzdáváme se příliš rychle. Někdy jsme jako Ježíšovi učedníci. Ježíš jim řekl, aby nakrmili davy. Odkud ale vezmeme tolik jídla? Je tady chlapec, co má pět chlebů a dvě ryby… Ježíš to požehnal a běžte a krmte tím, co máte, nemáte možná mnoho, ale krmte tím, co máte. Nakonec ještě posbírali dvanáct košů! 

Myslel jsem si, že Bůh je nejlepší matematik, ale že tady udělal chybu, protože mi vždycky říkali, že mi Bůh dá přesně, kolik potřebuji. Asi neuměl moc počítat, když toho tolik zbylo… Je mýtus, že Bůh dává, jen kolik potřebujeme. On dává mnohem více, než co potřebujeme, je totiž Bohem hojnosti. Dává přetékající kalich. Použij, co máš, On to rozmnoží a požehná tomu! 

Poučení ze Šamgara

Buďme ochotní nechat proměnit své smýšlení, abychom viděli, co chce Bůh činit v naší době. Pracujme tam, kde jsme. Použijme, co máme. Bůh dal našim rukám autoritu a můžeme „vládnout“ ve jménu Ježíše Krista. Dejme Bohu všechno, i když se zdá, že je toho málo. Dejme mu všechno! Udělejme, co můžeme, a Duch svatý nás bude provázet. 

Leszek Mocha 

působí jako pastor, učitel, evangelista a člen národního vedení polské letniční církve. Ve své službě, jež má mezinárodní přesah a v poslední době se rozšířila až do Indie, se zaměřuje na osobu Ducha svatého a na povzbuzování křesťanů k modlitbě za naplnění Duchem svatým. Spolu s manželkou Malgorzatou, uznávanou řečnicí na konferencích, mentorkou a služebnicí ve chválách, vedou od roku 1987 sbor Oaza v polském Jastrzebiu Zdroju. Mají dvě dcery a dvě vnoučata.

Také by vás mohlo zajímat