Varovné politické signály

Ježíš své učedníky posílá do světa chytré jako hady a nevinné jako holubice. Chce, abychom byli radikálně nevinnými svědky. Právě proto si dáváme pozor na varovné signály u politiků a nenecháváme se ošálit pěknými slovy, marketingem a rádoby křesťanskou rétorikou. Existuje-li nějaké téma, které je v církvi velkým…

Proměna světa trpělivým kvasem církve

Ježíš dal svým následovníkům poslání jít do celého světa a získávat učedníky ze všech národů. První křesťané to zvládli nad očekávaní dobře, nejvíce jim k tomu ale sloužila ctnost, která byla zdánlivě v protikladu s tímto posláním. Paradoxně, když později…

Žena statečná vede

Chvalozpěv o ženě statečné patří k nejoblíbenějším pasážím o ženství v celé Bibli. Právě popularita této pasáže z knihy Přísloví je však zároveň jejím osudem: po celou historii si lidé do toho chvalozpěvu promítají svou kulturu, očekávání, představivost a ženě statečné přisuzují role,…