Pán Bůh má plán

V AC není nikdo, kdo by Bednářovic misii neznal. Vašek a Danka jsou prostě pojem. Chystali se v říjnu definitivně pláchnout do Daruvaru, a tak jsme si v redakci řekli, že je nejvyšší čas je trochu vyzpovídat. S Bednářovými se známe velmi dobře,…

Spíše stres než šok

(Rozhovor s Davidem Symonem, AC CBH Praha, o zkušenostech s péčí o misionáře během pobytu na misii) Davide, na semináři Péče o misionáře v průběhu misie (misijní pastorálka AC, Kraskov, září 2021) jsi říkal, že víš, jaké to je, když misionář nemá plnou…

Sedm hodnot aneb Jací jsme

Před několika lety jsme na Radě církve započali diskuzi o hodnotách, které nás jako církev spojují. Hodnoty vyjadřují, co je pro nás důležité, na čem se jako celek můžeme shodnout. Pokud organizace (v našem případě Apoštolská církev) není striktně centralisticky…

Vejít do odpočinutí

„Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho…