A Slovo se stalo tělem aneb O povaze pravých ctností

Během vánočních svátků si připomínáme tu největší událost v dějinách lidstva – Bůh se stal v Kristu člověkem. Jan, autor čtvrtého evangelia, to popisuje tak, že „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“. A dodává, že jsme díky tomu mohli „spatřit Boží slávu a být…

Mediální revoluce

recenze knihy „Ale když se člověk podíval do samotného kostela, jakou radostí, rozechvěním a úžasem byl naplněn! Je to jako by vstoupil do samotného nebe […] a byl osvícen krásou ve všech podobách…“[1] V souvislosti s tématem tohoto čísla časopisu týkajícího se…

Bibličtí hrdinové s náhradními jmény

Bible je plná postav, jejichž příběhy nás mohou motivovat na naší cestě víry. Často stačí jen vyslovit jména těchto hrdinů a jejich příběhy se nám téměř automaticky vybaví v mysli. Proto když chtěl například autor listu Židům své posluchače a…

I kdyby fíkovník nevypučel…

Kniha proroka Abakuka je poměrně zvláštní text. Byť nepatří mezi ty dlouhé (čítá pouze tři kapitoly), obsahově skýtá překvapivé myšlenkové bohatství, které svou povahou nezůstává uvězněno pouze ve starozákonní době, kdy byl text sepsán, nýbrž klade otázky, které zajímají i…