Rozpad Československa

V sobotu 31. prosince 2022 uplynulo 30 let od rozdělení Československa na dva samostatné státy, Českou republiku a Slovenskou republiku. A rovnou v úvodu je nutno upozornit, že obě strany, česká i slovenská, mohou na toto výročí vzpomínat s nostalgií, ale na rozdíl…

„Postavit chrám Hospodina, svého Boha…“

Církevní architektura a její vývoj je obsáhlé téma i pro tak malé území, jakým jsou české země. Zaměříme se proto na období našich starších dějin i na některé souvislosti, které by mohly posloužit při formulování současného přístupu ke kostelům a…

J. R. R. Tolkien: Stvořitel Středozemě

Jedním ze skutečných velmistrů literárního žánru fantasy je anglický spisovatel John Ronald Reuel Tolkien. Tento rodák z daleké Jižní Afriky, jenž ale naprostou většinu svého života prožil v Anglii, totiž nestvořil pouze fantastický příběh, ale rovnou celý fiktivní svět, ve kterém se…

Otázkou je proč

Pátek 25. února 2022, je druhý den války na Ukrajině. Druhý den, kdy na ukrajinské území útočí ze tří světových stran ozbrojené síly Ruské federace. Včerejší datum, 24. únor 2022, vešlo do dějin a budou se o něm učit následující…